1. A javítandó termékben, az átvételkor fennálló rejtett hibákért az Entegro Kft. nem felel, az azokból eredő károkat a Megrendelő viseli.
  2. A garancián túli, fizetős javítások esetében, a készülék átvételekor kérjük a számlát készpénzzel, EC/MC vagy Visa bankkártyával szíveskedjenek kiegyenlíteni.
  3. A megjavított készüléket csak ezen átadás-átvétel bizonylat eredeti példánya ellenében adjuk ki.
  4. Az átvett terméket az Entegro Kft. az átvételtől számított hatvan napig őrzi meg. Amennyiben a terméket a javítás, bevizsgálás befejezéséről szóló értesítés kézhezvétele után nem veszi át a megjavított készülék tárolásáért az Entegro Kft. az értesítéstől számított 10. munkanapon túl napi nettó 500. -FT tárolási díjat számít fel. Figyelem! A megrendelő tudomásul veszi, hogy hatvan nap tárolási idő után a készüléket az Entegro Kft. jogosult értékesíteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, megsemmisíteni. Értékesítés esetén az ügyfelet a befolyt összegnek a tárolási díjjal és az egyéb, a készülékkel kapcsolatban felmerült költséggel csökkentett része illeti meg.
  5. Amennyiben a nem garanciális javítás során, az Entegro Kft. által adott árajánlat az Ügyfél/Megrendelő részéről elutasításra kerül, bevizsgálási díj érvényesítésére kerül sor.
  6. Eltérő kikötés hiányában a lecserélt alkatrészek- illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék-külön díj felszámítása nélkül a gyártó tulajdonába kerülnek.
    A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. Az Entegro Kft. nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért, nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért. Továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
  7. Az ügyfél meghatalmazza az Entegro Kft.-t, hogy eszköze garanciális ügyében helyette teljes körűen eljárjon.
  8. Garanciaidőn túli, fizetős javításoknál esetenként a készüléket külső szervizbe javíttatjuk, továbbá a szükséges alkatrészek hiánya miatt az eredetileg közölt javítási idő meghosszabbodhat.